ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH URZĄDZEŃ P.POŻ

W kategoriach: Usługi, Zamówienia publiczne, Drukuj
1 2 3

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zaprasza do złożenia oferty na:


OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH URZĄDZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH DLA BUDYNKU

PRZY ULICY MIKOŁOWSKIEJ 4A W MYSŁOWICACH

Zakres projektu powinien obejmować:
• projekt grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych wg standardu VdS 2221;2007-06(2) uwzględniający zabudowane okna oddymiające w dachu budynku
• projekt instalacji hydrantów wewnętrznych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi

Prosimy podać cenę netto (z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami) oraz termin wykonania

osoba do kontaktu: Pan Zbigniew Wajda 32/317 43 30 lub 608 463 985


Termin składania ofert – 31.05.2019 r. w godzinach urzędowania Zakładu na adres e-mail:mzgk@mzgk.myslowice.pl.

 


Data wytworzenia: 2019-05-21 14:25 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2019-05-21 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 Osoba modyfikująca: Marcin Garus