BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 7/2016

W kategoriach: Roboty budowlane, Zamówienia publiczne,

MODERNIZACJA DACHU ORAZ ELEWACJA FRONTOWA W BUDYNKU MIESZKALNO UŻYTKOWYM PRZY ULICY KATOWICKIEJ 13 W MYSŁOWICACH

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2016 GODZ.10:00 W SEKRETARIACIE

UWAGI: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ – do wglądu w wersji papierowej lub do odbioru na płycie CD w siedzibie Zamawiającego


Data wytworzenia: 2016-07-26 14:55 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2016-07-26 14:55 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-14 Osoba modyfikująca: Marcin Garus