BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Centralizacja rozliczeń VAT

Centralizacja rozliczeń VAT

W związku ze zmianami, które niesie wprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla jednostek samorządowych oraz podległych, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej nie posługuje się bezpośrednio swoją nazwą i nip-em na dokumentach wystawianych do celów VAT.

Powyższe zmiany wymuszają stosowanie rozdzielonej formy zapisu nabywcy oraz odbiorcy na fakturach oraz umowach wystawianych przez kontrahentów MZGK w Mysłowicach:

Nabywca:

Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice

NIP: 222-00-12-288

 

  Odbiorca lub Płatnik:

 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ul. Partyzantów 21,

41-400 Mysłowice

 


Data wytworzenia: 2019-03-26 15:04 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2019-03-26 15:04 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-26 Osoba modyfikująca: Marcin Garus