Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wszelkie sprawy związane z lokalami można załatwiać zarówno w Budynku Dyrekcji przy ul. Partyzantów 21 jak również w Administracji "Stare Miasto" ul. Grunwaldzka 20 oraz Administracji "Rymera" ul. Wysockiego 2A. W każdej z tych lokalizacji można uzyskać kompleksowe informacje na temat:
 - przyjmowania skarg, zażaleń i wniosków,
 - informowania o powszechnie obowiązujących procedurach - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym zasad najmu, rozliczeń, remontów, itp. oraz informowanie o tym wszystkim co łączy się z szeroko rozumianym pojęciem gospodarki komunalnej- w zakresie dotyczącym MZGK.
 - wysokości czynszu i ewentualnego zadłużenia,

 Do Budynku Dyrekcji przy ul. Partyzantów 21 zapraszamy w celu:
 - spisywania ugód - Dział Lokali i Windykacji, tel. wew. 07,
 - zgłaszania potrzeb remontowych - Dział Inwestycyjno-Remontowy, tel. wew. 24,
 - reklamacji wysokości naliczonych czynszów i opłat, - Dział Lokali i Windykacji, tel. wew. 11, 12

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Nazwa: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mysłowicach
Rodzaj: Samorządowy Zakład Budżetowy
Regon: 271570799
Lokalizacja: województwo śląskie, gmina Mysłowice
Kontakt: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
41-400 Mysłowice
ul. Partyzantów 21
Telefon, faks:

tel. (32) 31 74 300 - Biuro Obsługi Mieszkańców - centrala,

sekretariat (32) 31 74 318

Pogotowie Techniczne 24h (32) 223 28 80

e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
Dyrektor: Małgorzata Książek Grelewicz
Główny Księgowy:

Joanna Jonek


W związku ze zmianą przepisów z dniem 01 marca 2018 r następuje likwidacja KAS

Czynsz należy wpłacać w banku PeKaO S. A.

nr konta: 66 1240 4315 1111 0000 5299 8043

W celu ułatwienia wpłat w MZGK wprowadzono Książeczki Opłat.

Opłaty można uiszczać bez dodatkowych kosztów w banku PeKaO SA:

- przy ul. Mikołowskiej 6 w Mysłowicach

- przy ul. Krakowskiej 7 w Mysłowicach

- przy ul. Imielińskiej 87 w Imielinie.


Podany nr konta bankowego oraz Książeczki opłat nie dotyczą najemców z lokali socjalnych

w obcym zasobie oraz adresów: Brzezińska 48 i Reja 18.

Ww. Najemcy otrzymają indywidualną informację do skrzynek pocztowych.

Za niedogodności związane ze zmianami przepraszamy