Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Nazwa: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mysłowicach
Rodzaj: Samorządowy Zakład Budżetowy
Regon: 271570799
Lokalizacja: województwo śląskie, gmina Mysłowice
Kontakt: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
41-400 Mysłowice
ul. Partyzantów 21
Telefon, faks: tel. (32) 31 74 300 - Biuro Obsługi Mieszkańców - centrala,
faks (32) 222 58 62

sekretariat (32) 31 74 318
e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
Dyrektor: Andrzej Cegiełka
Główny Księgowy:

Ewa Martewicz