Wykaz telefonów Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Lp. Nr telefonu Lokalizacja / adres
1. (32) 317-43-00 Informacja Dla Mieszkańców, ul. Partyzantów 21
2. (32) 222-58-57, (32) 317-43-18 Sekretariat MZGK Mysłowice, ul. Partyzantów 21
3. (32) 222-58-62 FAX MZGK Mysłowice, ul. Partyzantów 21
4. (32) 222-24-97 Administracja "Rymera", ul. Wysockiego 2A
5. (32) 222-59-95 Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1
6. (32) 223-28-80 Pogotowie Techniczne, ul. Partyzantów 21