Struktura organizacyjna zakładu

DYREKTOR [DN]

- ZASTĘPCA DYREKTORA ds TECHNICZNYCH [DZT]
    - DZIAŁ INWESTYCYJNO-REMONTOWY [IR]
    - DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [ZP]
    - ADMINISTRACJA "STARE MIASTO" [ADM SM]
    - ADMINISTRACJA "RYMERA" [ADM R]

-NACZELNIK ZESPOŁU - PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
  - DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY I KADR [OP]
  - DYSPOZYTORNIA I PORTIERNIA [DP]
  - STANOWISKO DS. LOKALI UŻYTKOWYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH [ZL]
  - DZIAŁ PLANOWANIA I KONTROLINGU [DPK]

- GŁÓWNY KSIĘGOWY [GK]
    - DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI [DK]
    - DZIAŁ LOKALI I WINDYKACJI [DLW]

- KANCELARIA [K]

- DZIAŁ KADR I PŁAC [KP]