BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W kategoriach: Roboty budowlane, Zamówienia publiczne,

Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach


                  Niniejsze zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

termin związania z ofertą:  30 dni

termin składania ofert: 21.09.2018 do godziny 10:00


Data wytworzenia: 2018-09-07 12:56 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2018-09-07 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 Osoba modyfikująca: Marcin Garus