BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

7150/2/04/2022 - OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

7150/2/04/2022 - OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

W kategoriach: Lokale użytkowe, Tryb przetargowy,

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MYSŁOWICACH OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
1. Etap I przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21, w świetlicy (budynek A, poziom -1).
W etapie I przetargu Komisja:
1) dokonuje weryfikacji wymaganych dokumentów, ustala liczbę zgłoszeń i sprawdza ich zgodność,
2) kwalifikuje zgłoszenia do II etapu przetargu,
3) nie rozpatruje ofert nieczytelnych lub zawierających nieautoryzowane przeróbki i skreślenia,
4) odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt I niniejszego ogłoszenia.
2. Etap II przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21, w świetlicy (budynek A, poziom -1).
Etap II przetargu to ustna licytacja wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszystkie lokale można oglądać, w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.
2. W celu odbycia wizji lokalu prosimy o zgłoszenie chęci takiej wizji wraz z adresem lokalu do dnia 24 listopada 2022 r. na adres e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
3. Wszelkich informacji związanych z prowadzonym przetargiem można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w godzinach pracy:
1) telefonicznie, pod numerem telefonu: (32) 317-43-00 lub 502-396-732 lub 502-396-640
2) za pośrednictwem e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
4. Treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach www.mzgk.myslowice.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach www.bip.mzgk.myslowice.pl i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mysłowice www.bip.myslowice.pl;
2) tablicy ogłoszeń MZGK i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice;
3) w lokalnej prasie.

 

Dnia 24 listopada 2022 r. opublikowano informację dot. wykazu lokali użytkowych skierowanych do przetargu. 


Data wytworzenia: 2022-11-14 14:46 Autor: Elżbieta Kafka Data publikacji: 2022-11-14 14:46 Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Kafka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-01 Osoba modyfikująca: Elżbieta Kafka