BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Profile - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Historia zmian

 • Artykuł : "ZP/271/1/68/2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-24 11:08 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/66/2023 - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz STWiOR na wykonanie miejscowej izolacji przeciwwilgociowej za pomocą blach chromowo-niklowych w budynkach w Mysłowicach przy ul. Długiej 67 i Partyzantów 74" zmieniono dnia: 2023-03-21 15:20 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2023" zmieniono dnia: 2023-03-21 10:53 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2023" zmieniono dnia: 2023-03-21 10:52 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "ZP/271/1/68/2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-20 15:27 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/66/2023 - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz STWiOR na wykonanie miejscowej izolacji przeciwwilgociowej za pomocą blach chromowo-niklowych w budynkach w Mysłowicach przy ul. Długiej 67 i Partyzantów 74" zmieniono dnia: 2023-03-20 14:03 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/65/2023 - Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku i projektowo-kosztorysowej dobudowy przewodów wentylacyjnych dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6 w budynku przy ul. Janowskiej 31 w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-20 09:06 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/50/2023 - Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-16 07:59 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "ZP/271/1/54/2023 - Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej w wybranych budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-15 15:21 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/54/2023 - Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej w wybranych budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-15 15:20 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/65/2023 - Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku i projektowo-kosztorysowej dobudowy przewodów wentylacyjnych dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6 w budynku przy ul. Janowskiej 31 w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-13 16:18 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/68/2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-13 13:34 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/68/2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-13 13:33 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/68/2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-13 09:56 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/51/2023 - Remont głowic kominowych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przeze Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-10 12:27 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "ZP/271/56/2023 - Dostawa 4 sztuk laptopów na potrzeby Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-10 08:52 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "ZP/271/1/68/2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-10 08:49 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP-271-1-68-2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" zmieniono dnia: 2023-03-09 13:39 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP-271-1-68-2023 - Usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej" stworzono dnia: 2023-03-09 13:37 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OBIEGU DOKUMENTÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ" zmieniono dnia: 2023-03-09 11:39 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OBIEGU DOKUMENTÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ" zmieniono dnia: 2023-03-09 11:38 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OBIEGU DOKUMANTÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ" stworzono dnia: 2023-03-09 11:30 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZP/271/1/65/2023 - Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku i projektowo-kosztorysowej dobudowy przewodów wentylacyjnych dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6 w budynku przy ul. Janowskiej 31 w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-07 13:22 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/66/2023 - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz STWiOR na wykonanie miejscowej izolacji przeciwwilgociowej za pomocą blach chromowo-niklowych w budynkach w Mysłowicach przy ul. Długiej 67 i Partyzantów 74" stworzono dnia: 2023-03-07 13:22 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/65/2023 - Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku i projektowo-kosztorysowej dobudowy przewodów wentylacyjnych dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6 w budynku przy ul. Janowskiej 31 w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-07 13:18 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/65/2023 - Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku i projektowo-kosztorysowej dobudowy przewodów wentylacyjnych dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6 w budynku przy ul. Janowskiej 31 w Mysłowicach" stworzono dnia: 2023-03-07 13:17 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/56/2023 - Dostawa 4 sztuk laptopów na potrzeby Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-07 12:27 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "ZP/271/1/51/2023 - Remont głowic kominowych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przeze Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-07 09:34 przez: Elżbieta Kafka
 • Artykuł : "ZP/271/1/54/2023 - Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej w wybranych budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-06 09:59 przez: Magdalena Woźniak
 • Artykuł : "ZP/271/1/50/2023 - Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2023-03-02 12:39 przez: Elżbieta Kafka