BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO I NIEOGRANICZONEGO" stworzono dnia: 2021-06-22 14:14 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY" zmieniono dnia: 2021-06-17 17:10 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI I OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH" zmieniono dnia: 2021-06-17 17:08 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY" zmieniono dnia: 2021-06-15 14:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY" zmieniono dnia: 2021-06-15 14:32 przez: Administrator
 • Artykuł : "WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY" stworzono dnia: 2021-06-15 14:29 przez: Administrator
 • Artykuł : "WYKAZ MIESZKAŃ DO REMONTU NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY" stworzono dnia: 2021-06-15 14:27 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI I OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH" stworzono dnia: 2021-06-15 11:34 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PIĘCIOLETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH" zmieniono dnia: 2021-06-15 08:49 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PIĘCIOLETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH" zmieniono dnia: 2021-06-15 08:48 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PIĘCIOLETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH" zmieniono dnia: 2021-06-08 14:13 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE 0FERTOWE - REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 W BUDYNKU PRZY UL. RÓŻYCKIEGO 3D" zmieniono dnia: 2021-06-04 14:07 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ CZĘŚCI CENTRUM MYSŁOWIC" zmieniono dnia: 2021-05-28 17:32 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ CZĘŚCI CENTRUM MYSŁOWIC" zmieniono dnia: 2021-05-28 17:30 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ CZĘŚCI CENTRUM MYSŁOWIC" stworzono dnia: 2021-05-28 17:29 przez: Marcin Garus
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2021-05-28 14:25 przez: Marcin Garus
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2021-05-28 14:25 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE: WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTLACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A" zmieniono dnia: 2021-05-28 14:05 przez: Administrator
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE: WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTLACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A" zmieniono dnia: 2021-05-28 14:03 przez: Administrator
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE: WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTLACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A" zmieniono dnia: 2021-05-28 10:15 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PROJEKTU I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. 3GO MAJA 28" zmieniono dnia: 2021-05-25 13:32 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUGI DORAŹNEJ DEZYNSEKCJI W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. BYTOMSKIEJ 6" zmieniono dnia: 2021-05-24 12:47 przez: Marcin Garus
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-05-24 09:10 przez: Administrator
 • Strona : "Informacje dla mieszkańców" zmieniono dnia: 2021-05-24 09:08 przez: Administrator
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW 15" zmieniono dnia: 2021-05-21 13:37 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW 15" zmieniono dnia: 2021-05-21 10:24 przez: Administrator
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW 15" zmieniono dnia: 2021-05-21 10:12 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZAPYTANIE 0FERTOWE - REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 W BUDYNKU PRZY UL. RÓŻYCKIEGO 3D" stworzono dnia: 2021-05-20 20:28 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH DZWIGU OSOBOWEGO I PLATFORM DZWIGOWYCH" zmieniono dnia: 2021-05-20 08:20 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONYWANIE ROCZNYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWYCH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZGK" zmieniono dnia: 2021-05-20 08:18 przez: Marcin Garus