BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Pogotowie Techniczne - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Od 1 stycznia 2023 r. po godzinach pracy MZGK, a także w soboty, niedziele i święta, na awaryjne numery telefonów należy zgłaszać wyłącznie usterki i awarie stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz awarie zagrażające bezpiecznemu funkcjonowaniu budynku, np. zalania piwnic itp.

AWARYJNE NUMERY TELEFONÓW

510 463 959 lub 502 396 618