BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Sprawozdania finansowe - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2019

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2018

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2017

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2016

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2015

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2014

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2013

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2012

Plan finansowy zakładu budżetowego za rok 2011

Rachunek zysków i strat za rok 2013

Rachunek zysków i strat za rok 2012

Rachunek zysków i strat za rok 2011