BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Informacje dla mieszkańców - BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wszelkie sprawy związane z lokalami można załatwiać poprzez Biuro Obsługi Klienta znajdujące się na parterze budynku Dyrekcji Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przy ul. Partyzantów 21 w Mysłowicach. W BOK można uzyskać kompleksowe informacje na temat:
 - przyjmowania skarg, zażaleń i wniosków,
 - informowania o powszechnie obowiązujących procedurach - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym zasad najmu, rozliczeń, remontów, itp. oraz informowanie o tym wszystkim co łączy się z szeroko rozumianym pojęciem gospodarki komunalnej- w zakresie dotyczącym MZGK.
 - wysokości czynszu i ewentualnego zadłużenia,
 - spisywania ugód;
 - zgłaszania potrzeb remontowych;
 - reklamacji wysokości naliczonych czynszów i opłat;

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Nazwa: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mysłowicach
Rodzaj: Samorządowy Zakład Budżetowy
Regon: 271570799
Lokalizacja: województwo śląskie, gmina Mysłowice
Kontakt: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
41-400 Mysłowice
ul. Partyzantów 21
Telefon:

(32) 31 74 300, 502 396 732, 502 396 640

e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
Dyrektor: Małgorzata Książek Grelewicz
Zastępca Dyrektora: Judyta Rduch
Główny Księgowy:

Agnieszka Luboń


W związku ze zmianą przepisów z dniem 01 marca 2018 r następuje likwidacja KAS

Czynsz należy wpłacać w banku PeKaO S. A. na indywidualny numer konta.

Opłaty można uiszczać bez dodatkowych kosztów w banku PeKaO SA:

- przy ul. Mikołowskiej 6 w Mysłowicach

- przy ul. Krakowskiej 7 w Mysłowicach

- przy ul. Imielińskiej 87 w Imielinie.