BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów położonych w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 9a, Kościelnej 5, Oświęcimskiej 66, Powstańców 15, Powstańców 21a w latach 2021 - 2022

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów położonych w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 9a, Kościelnej 5, Oświęcimskiej 66, Powstańców 15, Powstańców 21a w latach 2021 - 2022

W kategoriach: Pow. 130.000 PLN, Usługi, Wyniki postępowania, Zamówienia publiczne,

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów położonych w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 9a, Kościelnej 5, Oświęcimskiej 66, Powstańców 15, Powstańców 21a w latach 2021 - 2022"

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach.

Nr zamówienia: ZP.271.2.9.2021

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.9.2021 - ogłoszenie o zamówieniu 08d96d4e-1903-55bb-053b-190001fd4eda

- ZP.271.2.9.2021 -  Specyfikacja Warunków Zamówienia (Dostawy gazu)

- ZP.271.2.9.2021 - Formularz ofertowy

- ZP.271.2.9.2021 - Załącznik nr 2 - Wzór oświadczeń Wykonawcy

_____________________

Aktualizacja z dnia 08.09.2021 r.:

Szanowni Państwo, 

w załączeniu przekazujemy treść odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawców pytania oraz informację o zmianie treści ogłoszenia (został wydłużony termin składania ofert w postępowaniu).

Wszystkie informacje są dostępne w załączniku poniżej.

 

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.9.2021 - Pytania i odpowiedzi nr 1, Zmiana treści zapytania

- ZP.271.2.9.2021 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d972c4-f418-9bb2-053b-190001fd8712

_____________________

Aktualizacja z dnia 10.09.2021 r.:

Szanowni Państwo, 

w załączeniu przekazujemy treść odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawców pytania oraz informację o zmianie treści ogłoszenia.

Wszystkie informacje są dostępne w załączniku poniżej.

 

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.9.2021 - Pytania i odpowiedzi, zmiana treści zapytania z dnia 10 września 2021 roku

- ZP.271.2.9.2021 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 08d97457-1e71-c1e7-053b-190001fd9c33

- Wersja nr 2 - ZP.271.2.9.2021 - Formularz ofertowy

_____________________

Aktualizacja z dnia 29.09.2021 r.:

Szanowni Państwo, 

w załączeniu przekazujemy treść odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawców pytania oraz informację o zmianie treści ogłoszenia.

Wszystkie informacje są dostępne w załączniku poniżej.

 

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.9.2021 - Pytania i odpowiedzi nr 3, zmiana treści ogłoszenia

- ZP.271.2.9.2021 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 08d98347-4567-7038-fe7c-080001c7a3e6 (1)

_____________________

Aktualizacja z dnia 11.10.2021 r. godz. 10:05

Szanowni Państwo,

w załącznikach poniżej opublikowano informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.9.2021 - informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 11.10.2021 godz 12:44

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.9.2021 - informacja z otwarcia.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 22.10.2021 godz 10:35

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.9.2021 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 22.10.2021 godz. 14:45:

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły są dostępne w załączniku poniżej.

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.9.2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Data wytworzenia: 2021-09-01 16:08 Autor: Anna Wójcik Data publikacji: 2021-09-01 16:08 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-22 Osoba modyfikująca: Anna Wójcik