BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE: WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTLACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE: WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTLACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A

W kategoriach: Pow. 130.000 PLN, Roboty budowlane, Wyniki postępowania, Zamówienia publiczne,

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert (elektronicznie) w przetargu nr ZP.271.2.4.2021 na: Roboty budowlane - Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a.

Wszystkie szczegóły są dostępne w SWZ i w załącznikach poniżej.

Dodano załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

- Załącznik nr 1 - ZP.271.2.4.2021 - Dokumentacja Techniczna.zip (kliknij TUTAJ aby pobrać)

- Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.pdf

- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń Wykonawcy.docx

- Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

- Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób.docx

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (2).docx

- ZP.271.2.4.2021 - Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

______________________

Aktualizacja z dnia 28.05.2021 godz. 10:15

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.4.2021 - informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

______________________

Aktualizacja z dnia 28.05.2021 godz. 14:10

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.4.2021 - informacja z otwarcia ofert.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 25.06.2021

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.4.2021 - informacja o unieważnieniu postępowania oraz ofertach odrzuconych.pdf

oraz treść:

Szanowni Państwo,

informujemy, że postępowanie nr ZP.271.2.4.2021 prowadzonego pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4A zostało unieważnione.

Szczegóły są dostępne w załączniku poniżej (ZP.271.2.4.2021 - informacja o unieważnieniu postępowania oraz ofertach odrzuconych.pdf)

 

 


Data wytworzenia: 2021-05-12 16:58 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-05-12 16:58 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-25 Osoba modyfikująca: Marcin Garus