BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A

W kategoriach: Pow. 130.000 PLN, Roboty budowlane, Wyniki postępowania, Zamówienia publiczne,

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert (elektronicznie) w przetargu nr ZP.271.2.10.2021 na: Roboty budowlane - Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a.

Wszystkie szczegóły są dostępne w SWZ i w załącznikach poniżej.

Dodano załączniki:
- Ogłoszenie o zamówieniu (ZP.271.2.10.2021).pdf
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (ZP.271.2.10.2021).pdf
- Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna (ZP.271.2.10.2021).zip (ze względu na rozmiar kliknij TUTAJ aby pobrać)
- Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne (ZP.271.2.10.2021).pdf
- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (ZP.271.2.10.2021).docx
- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń Wykonawcy (ZP.271.2.10.2021).docx
- Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych (ZP.271.2.10.2021).docx
- Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób (ZP.271.2.10.2021).docx

_____________________

Aktualizacja z dnia 16.09.2021 r.:

Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że został wyznaczony termin wizji lokalnej. Szczegóły są dostępne w dodanym załączniku. 

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.10.2021 - wyznaczenie terminu wizji lokalnej

_____________________

Aktualizacja z dnia 20.09.2021

Szanowni Państwo informujemy, że zmianie uległa treść SWZ.
Szczegóły dostępne są w załączniku poniżej.

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.10.2021 - zmiana treści SWZ.pdf

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 23.09.2021 godz. 10:00

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.10.2021 - Informacja o kwocie na realizację zamówienia

_____________________

Aktualizacja z dnia 23.09.2021 godz. 11:55

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.10.2021 - informacja z otwarcia ofert

_____________________

Aktualizacja z dnia 12.10.2021:

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły są dostępne w załączniku poniżej.

Dodano załączniki:

- ZP.271.2.10.2021 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Data wytworzenia: 2021-09-07 17:29 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-09-07 17:29 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-12 Osoba modyfikująca: Anna Wójcik