BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 4A

W kategoriach: Pow. 130.000 PLN, Roboty budowlane, Zamówienia publiczne,

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert (elektronicznie) w przetargu nr ZP.271.2.7.2021 na: Roboty budowlane - Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a.

Wszystkie szczegóły są dostępne w SWZ i w załącznikach poniżej.

Dodano załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu (ZP.271.2.7.2021) 08d93e03-0fcc-c70f-9d1b-400001f6af00.pdf

- SPecyfikacja Warunków Zamówienia (ZP.271.2.7.2021).pdf

- Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna (ZP.271.2.7.2021).zip (ze względu na rozmiar kliknij TUTAJ aby pobrać)

- Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne (ZP.271.2.7.2021).pdf

- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (ZP.271.2.7.2021).docx

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń Wykonawcy (ZP.271.2.7.2021).docx

- Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych (ZP.271.2.7.2021).docx

- Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób (ZP.271.2.7.2021).docx

_____________________

Aktualizacja z dnia 21.07.2021 godzina 10:05

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.7.2021 - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 21.07.2021 godzina 12:15

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.7.2021 - informacja z otwarcia ofert.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 18.08.2021


Szanowni Państwo,

informujemy, że postępowanie nr ZP.271.2.7.2021 prowadzonego pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4A zostało unieważnione.

Szczegóły są dostępne w załączniku poniżej (ZP.271.2.7.2021 - unieważnienie postępowania (BIP).pdf)


Dodano załącznik:

- ZP.271.2.7.2021 - unieważnienie postępowania (BIP).pdf


Data wytworzenia: 2021-07-03 12:21 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-07-03 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-18 Osoba modyfikująca: Anna Wójcik