BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ OŚMIU TABLIC INFORMACYJNYCH PROMUJĄCYCH PROJEK DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ OŚMIU TABLIC INFORMACYJNYCH PROMUJĄCYCH PROJEK DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

W kategoriach: Do 130.000 PLN, Usługi, Zamówienia publiczne,

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie, dostawa i montaż w 8 obiektach mieszkalnych tablic informacyjnych promujących projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – etap II” dofinansowany w ramach osi priorytetowej POIS 01.00.00 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. 

Wszystkie szczegóły są dostępne w załącznikach poniżej:

Dodano załączniki:

- ZP-271-1-39-2021 - Zapytanie ofertowe (tablice pamiątkowe).pdf

- ZP-271-1-39-2021 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.xlsx

_____________________

Aktualizacja z dnia 20.10.2021

Mysłowice, 20 października 2021 roku

INFORMACJA

DOTYCZY: Wykonanie, dostawa i montaż w 8 obiektach mieszkalnych tablic informacyjnych promujących projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – etap II” dofinansowany w ramach osi priorytetowej POIS 01.00.00 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. 

ZNAK: ZP/271/1/39/2021

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie, dostawa i montaż w 8 obiektach mieszkalnych tablic informacyjnych promujących projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – etap II” dofinansowany w ramach osi priorytetowej POIS 01.00.00 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. " nr ZP/271/1/39/2021 w odpowiedzi wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta, zgodnie z kryterium ceny(100%), została przedstawiona przezPracownia szyldów i reklam s.c. z siedzibą w Warszawie.


Data wytworzenia: 2021-09-29 15:04 Autor: Anna Wójcik Data publikacji: 2021-09-29 15:04 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Wójcik Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-20 Osoba modyfikująca: Anna Wójcik