BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej do lokali mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej do lokali mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

W kategoriach: Do 130.000 PLN, Usługi, Wyniki postępowania, Zamówienia publiczne,

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej do lokali mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach” 

Wszystkie szczegóły zapytania są dostępne w załącznikach.

Dodano załączniki:

- ZP-271-1-42-2021 - zapytanie ofertowe (stolarka drzwiowa).pdf

- ZP-271-1-42-2021 - Załącznik nr 1 (zestawienie drzwi).pdf

- ZP-271-1-42-2021 - Załącznik nr 2.docx

_____________________

Aktualizacja z dnia 19.11.2021:

Mysłowice, 19 listopada 2021 roku

INFORMACJA

 

DOTYCZY: Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej do lokali mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  

ZNAK: ZP/271/1/42/2021 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej do lokali mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" nr ZP/271/1/42/2021 w odpowiedzi wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta, zgodnie z kryterium ceny(100%), została przedstawiona przez PW "HORYZONT" Krzysztof Olszewski z siedzibą w Mysłowicach.


Data wytworzenia: 2021-10-25 20:45 Autor: Anna Wójcik Data publikacji: 2021-10-25 20:45 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Wójcik Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-19 Osoba modyfikująca: Anna Wójcik