BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY-ARCHITEKTA

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY-ARCHITEKTA

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze od podinspektora do głównego specjalisty - architekta w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.

wymiar etatu – do 0,5 etatu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (sekretariat, pokój nr 15, I piętro) lub przesyłać mailem na adres: rekrutacja@mzgk.myslowice.pl lub pocztą tradycyjną (w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego)  
w terminie do 15 sierpnia 2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – architekt” na adres:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21
41- 400 Mysłowice

Szczegółowa i pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

 


Data wytworzenia: 2021-07-26 12:35 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-07-26 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-26 Osoba modyfikująca: Marcin Garus