BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I DOKUMENTACJI BUDYNKÓW

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I DOKUMENTACJI BUDYNKÓW

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Specjalisty ds. technicznych i dokumentacji budynków w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Szczegółowe informacje wraz z formularzem dostępne w załączniku.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (Sekretariat, pokój 15, I piętro) lub przesyłać mailem na adres: kszajor@mzgk.myslowice.pl lub pocztą tradycyjną (w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 22 lipca 2020r w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista ds. technicznych i dokumentacji budynków" na adres:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. Partyzantów 21

41-400 Mysłwice


Data wytworzenia: 2020-07-09 10:48 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2020-07-09 10:48 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09 Osoba modyfikująca: Marcin Garus