BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Głównego Księgowego (DK)

I. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana Pani  Joanna Jonek zamieszkała w Bytomiu.
II. Uzasadnienie wyboru.
Kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku analizy złożonej dokumentacji pod kątem wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia, a także na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonej rozmowy i odpowiedzi w formie ustnej osoba wykazała umiejętności, które gwarantują prawidłowe wykonywanie  zadań przewidzianych na tym stanowisku.


Mysłowice, 23.09.2019r.


                                                                                                     Podpis: Dyrektor MZGK
                                                                                                     Małgorzata Książek- Grelewicz

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-09-24 10:46 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2019-09-24 10:46 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-24 Osoba modyfikująca: Marcin Garus