BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Dotyczy zamówienia publicznego na dostawy ciepła nr MID/2117/19/1 z dnia 26.06.2019

Dotyczy zamówienia publicznego na dostawy ciepła nr MID/2117/19/1 z dnia 26.06.2019

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawy ciepła nr MID/2117/19/1 z dnia 26.06.2019 r. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art.139 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Przechowuje: Dział Zamówień Publicznych MZGK Mysłowice.


Data wytworzenia: 2019-07-16 09:44 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2019-07-16 09:44 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-16 Osoba modyfikująca: Marcin Garus