BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 15 ORAZ STRAŻACKIEJ 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 15 ORAZ STRAŻACKIEJ 2

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty w przetargu na "Roboty budowlane: Termomodernizacja budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Powstańców 15 oraz Strażackiej 2"

Termin składania ofert do 08.04.2021 godz. 10.00

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach.

 

Dodano załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

- Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

- Załącznik nr 1.1 Dokumentacja Techniczna – ul. Powstańców 15 (link google.drive)

- Załącznik nr 1.2 Dokumentacja Techniczna – ul. Strażacka 2 (link google.drive)

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń Wykonawcy.docx

- Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

- Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób.docx

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.docx

Link do pobrania załącznika nr 1.1 oraz 1.2 Dokumentacja techniczna

_____________________

Aktualizacja z dnia 01.04.2021

Dodano załącznik:

- DOA.271.2.1.2021 - pytania i odpowiedzi, zmiana treści ogłoszenia.pdf

Dodano treść:

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległa treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostały opublikowane odpowiedzi na zgłoszone w trakcie postępowania pytania. Wszystkie informacje znajdują się w załączniku pn.  DOA.271.2.1.2021 - pytania i odpowiedzi, zmiana treści ogłoszenia.

_____________________

Aktualizacja z dnia 12.04.2021

Dodano treść:

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie BIP Zamawiającego pojawił się dokument z informacją o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczególy w załaczeniu.

oraz załącznik:

- DOA.271.2.1.2021 - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

Aktualizacja z dnia 12.04.2021 godz. 12.58

Dodano załącznik:

- DOA.271.2.1.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 23.04.2021r

Szanowni Państwo,

informujemy, że część 1 postępowania nr DOA.271.2.1.2021 prowadzonego pn. Termomodernizacja budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Powstańców 15 oraz ul. Strażackiej 2 została unieważniona.

Szczegóły są dostępne w załączniku poniżej.

Dodano załącznik:

- DOA.271.2.1.2021 - informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 30.04.2021r

Dodano treść:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021 nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DOA.271.2.1.2021 prowadzonym pn. " Termomodernizacja budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Powstańców 15 oraz ul. Strażackiej 2 ".

Szczegóły dostępne są w załączniku poniżej.

Dodano załącznik:

DOA.271.2.1.2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania.pdf


Data wytworzenia: 2021-03-23 15:27 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-03-23 15:27 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-30 Osoba modyfikująca: Marcin Garus