BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU ORAZ INSTALACJĄ C.O. W BUDYNKACH PRZY UL. KATOWICKIEJ 9A, KOPERNIKA 15, OŚWIĘCIMSKIEJ 66, POWSTAŃCÓW 21A, KOŚCIELNEJ 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU ORAZ INSTALACJĄ C.O. W BUDYNKACH PRZY UL. KATOWICKIEJ 9A, KOPERNIKA 15, OŚWIĘCIMSKIEJ 66, POWSTAŃCÓW 21A, KOŚCIELNEJ 5

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty w przetargu na: Roboty budowlane - Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. w budynkach przy ul. Katowickiej 9a, Kopernika 15, Oświęcimskiej 66, Powstańców 21a oraz Kościelnej 5 w Mysłowicach.

Termin składania ofert: 15.04.2021r do godz. 10.00

Dodano załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

- Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

- Załącznik nr 1.1 Dokumentacja Techniczna – ul. Katowicka 9a.zip (link do pobrania)

- Załącznik nr 1.2 Dokumentacja Techniczna – ul. Kopernika 15.zip (link do pobrania)

- Załącznik nr 1.3 Dokumentacja Techniczna – ul. Oświęcimska 66.zip (link do pobrania)

- Załącznik nr 1.4 Dokumentacja Techniczna – ul. Powstańców 21a.zip (link do pobrania)

- Załącznik nr 1.5 Dokumentacja Techniczna – ul. Kościelna 5.zip (link do pobrania)

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń Wykonawcy.docx

- Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

- Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób.docx

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.docx

_____________________

Aktualizacja z dnia 13.04.2021

Dodano załącznik:

ZP.271.2.2.2021 - Pytania i odpowiedzi.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 15.04.2021 godz. 10:30

Dodano załącznik:

ZP.271.2.2.2021 - informacja o kwocie, jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację wydatku.pdf

_____________________

Aktualizacja z dnia 15.04.2021 godz 16:21

Dodano załącznik:

ZP.271.2.2.2021 - informacja z otwarcia ofert.pdf

______________________

Aktualizacja z dnia 13.05.2021

Dodano treść:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 maja 2021 nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP.271.2.2.2021 prowadzonym pn. "Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. w budynkach przy ul. Katowickiej 9a, Kopernika 15, Oświęcimskiej 66, Powstańców 21a oraz Kościelnej 5 w Mysłowicach".

Szczegóły dostępne są w załączniku poniżej.

Dodano załącznik:

- ZP.271.2.2.2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP).pdf


Data wytworzenia: 2021-03-31 15:58 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-03-31 15:58 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-13 Osoba modyfikująca: Marcin Garus