BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI I OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, WŁĄCZNIKÓW PRĄDU ORAZ WYKONANIE POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJI I OŚWIETLENIA ORAZ WYKONANIE ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: „Wykonywanie  kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach”.  

Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać do 23 czerwca 2021 roku do godz. 14:00.

Wszelkie zapytania i wątpliwości należy zgłaszać pisemnie na adres: mzgk@mzgk.myslowice.pl

Szczegóły oraz warunki udziału w przedmiotowym zapytaniu zostały przedstawione w załącznikach poniżej.

_____________________

Aktualizacja z dnia 17.06.2021

Dodano załącznik:

- ZP-271-1-29-2021 - pytania i odpowiedzi.pdf

oraz treść:

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszeniem przez oferenta zapytania dotyczącego ilości włączników przeciwpożarowych, które mają zostać poddane przeglądom w ramach realizacji usługi publikujemy odpowiedź na pytanie dla wszystkich zainteresowanych. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

____________________

Aktualizacja z dnia 28.07.2021

Dodano treść:

Mysłowice, 28 lipca 2021 roku

INFORMACJA

DOTYCZY: Wykonywanie pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

ZNAK: ZP/271/1/29/2021

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Wykonywanie pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach"  z dnia 15 czerwca 2021 roku nr ZP/271/1/29/2021 w odpowiedzi wpłynęły 4 oferty. Najniższa oferta wg. kryterium ceny (100%, zgodnie z zapytaniem ofertowym) została przedstawiona przez RAMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 


Data wytworzenia: 2021-06-15 11:34 Autor: Marcin Garus Data publikacji: 2021-06-15 11:34 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Garus Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-28 Osoba modyfikująca: Marcin Garus