BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Termomodernizacja 3 budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 3, 7-11- 15 i 21 (ZP.271.2.2.2021)" zmieniono dnia: 2022-01-20 15:44 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "Termomodernizacja 3 budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 3, 7-11- 15 i 21 (ZP.271.2.2.2021)" zmieniono dnia: 2022-01-20 15:41 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP/271/1/4/2022 - Roczny przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w roku 2022" stworzono dnia: 2022-01-19 15:13 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP-271-1-1-2022 - Opracowanie ekspertyz technicznych obiektów budowlanych administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2022-01-19 13:48 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy kamienicy położonej w Mysłowicach przy ulicy Bytomskiej 37 – obiektu znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków" stworzono dnia: 2022-01-19 13:24 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH I SPALINOWYCH ORAZ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZGK W ROKU 2022" zmieniono dnia: 2022-01-18 16:44 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH I SPALINOWYCH ORAZ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZGK W ROKU 2022" stworzono dnia: 2022-01-18 16:43 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O DRUGIM I TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" stworzono dnia: 2022-01-18 16:25 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" zmieniono dnia: 2022-01-18 13:01 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" zmieniono dnia: 2022-01-18 12:59 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "Termomodernizacja 3 budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 3, 7-11- 15 i 21 (ZP.271.2.2.2021)" zmieniono dnia: 2022-01-17 17:36 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Termomodernizacja 3 budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 3, 7-11- 15 i 21 (ZP.271.2.2.2021)" stworzono dnia: 2022-01-17 16:05 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/2016" zmieniono dnia: 2022-01-17 10:33 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Unieważnienie postępowania przetargowego NR 7/2016" zmieniono dnia: 2022-01-17 10:33 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "PRZETARG NIEOGRANICZONY 7A/2016" zmieniono dnia: 2022-01-17 10:33 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 7A/2016" zmieniono dnia: 2022-01-17 10:33 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 8/2016" zmieniono dnia: 2022-01-17 10:33 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO" stworzono dnia: 2022-01-17 08:59 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - ZP-271-1-1-2022 - Opracowanie ekspertyz technicznych obiektów budowlanych administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" stworzono dnia: 2022-01-14 15:04 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie ekspertyz technicznych budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2022-01-14 14:59 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021" zmieniono dnia: 2022-01-13 08:33 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021" zmieniono dnia: 2022-01-13 08:32 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022" stworzono dnia: 2022-01-13 08:31 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Termomodernizacja oraz kompleksowe wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 2 (ZP.271.2.1.2021)" zmieniono dnia: 2022-01-13 08:22 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021" zmieniono dnia: 2022-01-12 23:50 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "Termomodernizacja oraz kompleksowe wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 2 (ZP.271.2.1.2021)" zmieniono dnia: 2022-01-12 14:13 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Termomodernizacja oraz kompleksowe wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 2 (ZP.271.2.1.2021)" zmieniono dnia: 2022-01-12 14:10 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "Termomodernizacja oraz kompleksowe wykonanie instalacji C.O. i C.W.U. w budynku położonym w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 2 (ZP.271.2.1.2021)" stworzono dnia: 2022-01-12 13:28 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" zmieniono dnia: 2022-01-05 13:01 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DNIU 20.01.2022 R." stworzono dnia: 2022-01-05 13:01 przez: Anna Wójcik