BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO" stworzono dnia: 2021-12-29 11:53 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO OD INSPEKTORA DO STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO" stworzono dnia: 2021-12-29 11:51 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2021-12-22 01:30 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCY PRAWNEGO" stworzono dnia: 2021-12-21 13:37 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" zmieniono dnia: 2021-12-20 14:01 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" stworzono dnia: 2021-12-20 14:00 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYNIKI Z PRZETARGU Z DNIA 17.12.2021" zmieniono dnia: 2021-12-17 14:43 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "WYNIKI Z PRZETARGU Z DNIA 17.12.2021" zmieniono dnia: 2021-12-17 14:43 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "WYNIKI Z PRZETARGU 17.12.2021" stworzono dnia: 2021-12-17 14:43 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O II i III PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" zmieniono dnia: 2021-12-14 16:54 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - OD INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DO STARSZEGO INSEPKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO" zmieniono dnia: 2021-12-10 14:04 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" stworzono dnia: 2021-12-10 14:04 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY" zmieniono dnia: 2021-12-10 14:03 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY" zmieniono dnia: 2021-12-10 14:03 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO" zmieniono dnia: 2021-12-10 14:01 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - OD INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DO STARSZEGO INSEPKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO" stworzono dnia: 2021-12-10 14:00 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY" stworzono dnia: 2021-12-10 13:53 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO" stworzono dnia: 2021-12-10 13:49 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" stworzono dnia: 2021-12-08 14:09 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa soli drogowej na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" stworzono dnia: 2021-12-08 14:04 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego w lokalach i budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" stworzono dnia: 2021-12-08 13:59 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O II i III PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" zmieniono dnia: 2021-12-07 14:48 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI II i III PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH" stworzono dnia: 2021-12-07 14:48 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I DOKUMENTACJI BUDYNKÓW" zmieniono dnia: 2021-11-29 09:44 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I DOKUMENTACJI BUDYNKÓW" stworzono dnia: 2021-11-29 09:43 przez: Marcin Garus
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie ekspertyz technicznych budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" stworzono dnia: 2021-11-24 15:21 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy" stworzono dnia: 2021-11-22 07:45 przez: Administrator
 • Artykuł : "WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO" stworzono dnia: 2021-11-22 07:42 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej do lokali mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2021-11-19 13:13 przez: Anna Wójcik
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i wymiana drzwi wejściowych do obiektów mieszkalnych i użytkowych położonych w Mysłowicach" zmieniono dnia: 2021-11-16 12:43 przez: Anna Wójcik